Aktiv Medlemmar

Som alla ideella föreningar är vi helt beroende av medlemmarna -
både praktiskt och ekonomiskt!
Medlemmarna är ryggraden i en förening, utan er kan ingen förening finnas.
så först så behöver man bli medlem genom att betala 200:-/år,
man kan även ha med familjemedlemmar de betalar 20:-.
Tänk på att varje litet bidrag är viktigt!

OBS. Tänk på när ni sänder in medlemskap att ni skriver tydligt
vem som ska vara fullvärdig medlem samt vem som ska vara familjemedlem.
Glöm inte att skriva er adress.
Föreningen tar även tacksamt emot gåvor och donationer!

Djurskyddet Varberg behöver er som vill aktivt hjälpa djur!
Styrelsen försöker sätta i hopp en lista över personer som är
så kallat Aktiva medlemmar.
Vad det innebär är att man sätter upp sig på en lista, vi
mailar gruppen vad vi behöver för hjälp,
vilka event vi kommer att vara med på mm.

Free DHTML scripts provided by
Dynamic Drive


Aktiv medlem kan vara att man ställer upp som jourhem för
ett djur och då står vi för omkostnaderna djuret har som mat,
veterinärvård och övriga förnödenheter.

Men alla kan inte vara jourhem och det betyder inte att
vi inte behöver er.
Ni är lika viktiga. Då vi har många arbetsuppgifter och vi klarar
inte allt själva. Här nedan kan ni se lite av de uppgifter vi gör
och som vi behöver hjälp med lika mycket som vi behöver jourhem.

Vi behöver aktiva medlemmar som vill hjälpa till med
dessa uppgifterna.
Ex. Det kan vara att åka och hämta ett djur,
lämna den hos vetrinären, köra ut mat mm till ett jourhem.
Eller vara med på Events som ex. olika utställningar
och representera föreningen genom att ge info,
sälja lotter, sjukvårds kit eller stå vid vår fiskedamm, mm.

Det kan även vara att sätta upp lappar inför ett event
att vi kommer att vara där. I bland har vi kastreringskampanjer
och då behöver vi hjälp med att sprida lappar att de kan komma
och kastrera sin katt billigare mm.
Det kan även vara att man kan åka och hämta vilda djur som
blivit skadade på något sätt. Oftast är det fåglar, igelkottar,
ekorrar.
Men vi har även haft andra djur som behövt vård och omsorg.
Är man ute och kör djurärenden så får man så klart milersättning.

Ja, som ni förstår finns det massa saker man kan göra som
aktiv medlem.
Vi har inga krav på att ni måste säga ja till allt, där i mot räknar
vi med att om man tackat ja till att vara med och göra något,
att man deltar eller utför sysslan vad det nu en kan vara.
Samt om man skulle bli sjuk att man kontaktar oss på telefon
så fort som möjligt.
Det kanske känns som väldigt mycket och det är det.
Därför behöver vi aktiva medlemmar som bryr sig om djur.
För att orka med och göra allt. En orkar inte.

Men är vi fler kan vi göra vad som helst, kanske till och med
förbättra värden för våra djur.
Så hör av er om ni är intresserad, maila eller ring 0340-34150

Vi hoppas att vi får just dig som medlem i Djurskyddet Varberg
Djuren behöver dig


BG: 334-3605

MVH Djurskyddet Varberg
//Maria Laigar