Grundregler för första hjälpen
Innan du kommer till ett djurs undsättning