Föreningens Historia


Årsberättelsen 2012
Det har varit några spännande månader sen vi satt på alltanen här i Grimmared.
Jag Maria Laigar och Irene Laigar har varit med i andra djurskyddsföreningar aktivt i
många år och tyckte det var synd att det inte fanns någon i vår egna kommun,
då behovet fanns. Men från tanke till handling är inte helt lätt.
Många juridiska formaliteter och sedan till att hitta intresserade medlemmar som
kan bilda en konstituerande styrelse fram tills ett första årsmöte kan hållas.
Men våra farhågor att det skulle vara svårt att hitta människor i Varberg
som vill ställa upp för djuren och axla styrelse arbete behövde vi inte ha haft.

2012-07-21 Bildades föreningen
vi hade en fungerande styrelse samt några medlemmar redan.
Under året har det blivit 4 styrelsemöten.
Vi har fått 38 medlemmar och 9 familjemedlemmar under 2012.
Medlemsavgiften är 200kr och familjemedlemmar 20kr/st.
Då får man även 4 tidningar från Djurskyddet Sverige.
Djurskyddet Varberg blev upptagna i Riksorganisationen
Djurskyddet Sverige i oktober -2012.

Vi söka bidrag och fonder.
Vi ansökte och fick från följande bidrag och fonder, kastreringsfond 10.000kr,
marknadsföringsfond 5.000kr, nystartsbidrag från
Djurskyddet Sverige 5.000kr samt
Zetters gård 10.000kr den sist nämnda är till för vilt vård.

Vi tog fram ett sponsringspaket med sponsringsregler.
så att de som sponsrar oss har likartade djur och natur intressen
och har en långsiktig miljötänkande i sitt företag.
Man kan sponsra i olika nivåer.
Guld minst 5000kr
Silver minst 1000kr
Brons minst 500kr.

Vi fick in först en silversponsor Harasikens kennel sedan blev
Varbergs Sparbank silversponsor.
Vår första Guldsponsor och samarbetspartner blev Varbergveterinärerna,
sedan fick vi en guldsponsor till företaget Synenergy.
Vi är väldigt tacksamma till våra sponsorer och till de privatpersoner som skänker gåvor.


Djurärenden under 2012

Vi har tagit i mot, skadat vilt som småfåglar, viltkaniner och igelkottar,
tyvärr har inte alla klarat sig, då skaderna varit för stora.
Annars så samarbetar vi med Fågelcentralen i Kungälv,
Kottecentralen Lilla Edets kommun. Samt andra Djurrehabiliterare.
Men till den större delen har det varit katter som behövt vår hjälp.
Vi har återförenat 4 katter till sina ägare då de var id-märkta,
sen har vi placerat 17 katter till nya hem.
Samt haft 9 vuxna katter och 4 kattungar i jurhem vid årsslutet.

Hemsida och Facebook
Vi gjorde en Facebook sida samt en hemsida när vi startade föreningen.
Vilka har varit välbesökta under året som varit.
Vi har haft ca: 1540 besökare på hemsidan.
Via hemsidan och Facebook har vi kunnat nå ut med viktig information, kunnat
hjälpa bortsprungna och hittade djur att komma hem igen.
Det är en stor del i vår verksamhet att kunna ge information till personer
som söker hjälp så snabbt som möjligt.
Vi har under året tagit fram reklam för föreningen så som
baners, visitkort, foldrar, almanacka och pluggs som lokala tidningar kan använda
som i fyllnads annons.
Detta matrialet har hjälpt oss att sprida vår verksamhet, speciellt när vi har varit på events.

Events under 2012

Vi var på Bondensdag på Åkraberga den 18/8-12, Hallandskattens utställning den 27-28/10-12
samt Kattensdag den 1/12-12 på Tvååkers-zoo.

Det var 2012, nu fortsätter vi vårt arbete, våra mål är de samma att hjälpa djur i nöd.
På olika plan, genom information eller handgriplig hjälp, ex genom Jourhem.
Det betyder att vi behöver er hjälp mer en något annat som jourhem, aktiv medlem,
vanlig medlem, sponsor eller dusör.
Vad ni en väljer att bidra med är allt välkommet.

Hjälp oss ge alla djur en chans till ett bra liv!