Kastrera era katter

I Sverige lever uppskattningsvis mer än hundratusen katter som
saknar en ägare och ett hem.
En del av dessa katter har haft en ägare som har övergivit dem,
andra har fötts ute av en hemlös och övergiven katthona.
Dessa förvildade och övergivna katter utsätts otvivelaktigt
för ett stort lidande då de många gånger går en plågsam död tillmötes
p.g.a. svält, sjukdomar eller skador.


Många katter som inte är tänkta till avel är inte kastrerade.
Detta ökar risken att katten får oönskade kullar kattungar som sedan man inte kan bli av med.
Tyvärr så är många av dessa kattungar hemlösa och får ett fruktansvärt liv.
Vissa kanske hamnar hos något djurhem, men långt ifrån alla.
Så ta ert ansvar och kastrera katten, vare sig ni har en han- eller honkatt.

En honkatt kan kastreras genom att äggstockarna avlägsnas.
Detta är ett betydligt större ingrepp än på hankatten.
Om man ser till biverkningarna är kastrering att föredra
framför att hålla katten löpningsfri med p-piller.
Det är ett oskick att skänka bort oönskade kattungar utan att i förväg
förvissa sig om att de kommer i goda händer.
Dessa katter, som släpps vind för våg,
kan i sin tur bidra till att vi får en förvildad kattstam.

Många som har han katter bryr sig inte om att kastrera för att det är en oönskad
kostnad och det är inte dom själva som får problemet med kattungar senare.
Men en kastrerad hankatt håller sig oftast närmare hemmet, blir lugnare och mer tillgiven.
Vid 8-10 månaders ålder blir katten könsmogen. Att hålla en okastrerad hankatt inomhus kan medföra
sanitära olägenheter.
Vid 10-12 månaders ålder är det därför lämpligt att kastrera hankatten.
Operationen utförs av veterinär under narkos
och har inga negativa effekter på katten som sällskapsdjur.

Vi tycker att man ska ta ansvar för sina djur, ingen vill ha en massa
förvildade tamkatter som springer runt och sprider sjukdomar.

Det första steget man kan ta är att kastrera sin egna katt,
även öronmärka eller id-märka den.
Om djuret springer bort så har man en större chans att
djuret hittas och återförs till sin rättmätiga ägare.