Djurskyddsregler för Reptiler och Groddjur

Reptiler och groddjur är inte lika beroende av sällskap som många andra djur.
 För de flesta spelar det ingen roll om de hålls ensamma eller i grupp.
Ormar och sköldpaddor verkar inte bry sig om
artfränder annat än under parningstiden.
Ödlor är dock oftast revirhävdande och könsmogna hanar kan slåss på liv och död.

För reptiler är klimatet där de hålls mycket viktigt.
De är växelvarma och beroende av omgivningens temperatur
för att upprätthålla en lämplig kroppstemperatur.
Reptiler är också oftast skygga djur och de ska alltid ha
tillgång till ett ställe att gömma sig på.
Klättrande djur ska givetvis ha klättergrenar, badande ska ha badvatten osv.

Måttbestämmelser för dessa djurslag finns i Djurskyddsmyndighetens
föreskrifter och allmänna råd om villkor för hållande, uppfödning och försäljning m.m
av djur avsedda för sällskap och hobby.