För att rädda liv, behöver vi sponsorer!

Sponsring
Privat personer, företag eller föreningar kan vara med och sponsra
Djurskyddet Varberg.
Både små och stora bidrag är välkomna.
Man kan sponsra anonymt eller delta i något av våra sponsrings paket.
Om man vill vara med och sponsra i något av våra sponsringspaket så
har vi riktlinjer som måste följas för att kvalificera sig för de olika erbjudanden som vi har.

Därför måste även vi ställa högre krav på våra sponsorer.
Att de har ett miljötänkande med i sin företagspolicy,
eller om det är en annan förening som sponsrar att även
de har ett miljötänkande som samman faller med vår.

Det kan låta krångligt men med enkla medel kan man göra skillnad.

Ex.Genom att källsortera begränsar man att farliga sopor hamnar i
naturen och skadar både djur och natur.
Varje år dör både lantbruksdjur och v
ilda djur i Varberg genom att de förtär, glas, plast och aluminium.

Även arbetar mot en hållbar energi,  genom att göra energi besparingar,
själva köper vi grön energi och är noga med att maskiner inte står på i onödan,
att man använder energisparande lampor mm.
Varje år dör fåglar av oljeskador och det kostar samhället att sanera,
men det är även en stor kostnad för samhället då de behöver en
bra beredskaps plan om olyckan skulle vara framme.

Vi behöver inte gå längre en till vår egna kommun för att kunna se
hur farligt våra djur mår av ohållbar miljötänkande,
därför är det så viktigt att de som sponsrar föreningen har liknande
tänkande då föreningen ska kunna stå för sponsorns miljöpolicy,
i den reklam sponsorn får genom föreningen.

Bronssponsor: 500kr -1000kr
Får en olänkad rad annons på hemsidan.

Silversponsor: 1000kr-5000kr
Får en länkad logga på hemsidan och facebook.

Guldsponsor: 5000kr och mer
Får en länkad logga på hemsidan och facebook, samt får vara med på
näst kommande trycksaker, som guldsponsor med logga.

Ex på trycksaker är foldrar, visitkort, kalendrar, banners mm.
Samt reklamföras som Guldsponsor på alla events som
föreningen deltar i eller håller själva under sponsringsåret.

Varmt välkomna och kontakta oss om ni har frågor
Djurskyddet Varberg
0708-808605